Jak rezerwować i regulamin serwisu

 

Przeglądanie ofert i ich rezerwowanie jest bajecznie proste. Tutaj dowiesz się, jak krok po kroku zakupić wymarzone wczasy.

 

 1. Wyszukaj najlepszą ofertę – wypełniając odpowiednie pola wyszukiwarki określ, jakiej wycieczki szukasz. Na Twoim ekranie pokaże się lista propozycji, które spełniają Twoje oczekiwania. Zapoznaj się ze szczegółami wybranej oferty oraz z warunkami uczestnictwa i ubezpieczenia.
 2. Dokonaj wstępnej rezerwacji – jest ona zupełnie niezobowiązująca. Po podaniu terminu, miejsca wylotu, rodzaju wyżywienia i zakwaterowania oraz odpowiednich parametrów nasi konsultanci sprawdzą dostępność miejsc u organizatora, a następnie dokonają wstępnej rezerwacji.
 3. Czekaj na kontakt naszych konsultantów – po dokonaniu rezerwacji w danym biurze podróży nasi konsultanci niezwłocznie skontaktują się z Tobą w celu potwierdzenia rezerwacji.
 4. Podpisz umowę – na tym etapie zdecyduj, w jaki sposób chcesz podpisać umowę (po wysłaniu jej przez nas na wskazany mail lub faks albo osobiście u nas w biurze). Następnie po podpisaniu umowy odeślij ją na adres naszego biura podróży.
 5. Dokonaj opłaty – na podany w umowie numer konta bankowego przelej ustaloną kwotę za wyjazd.
 6. Otrzymasz od nas potwierdzenie rezerwacji – z tym dokumentem udasz się na lotnisko bądź na miejsce odprawy.
 7. Dwa dni przed wyjazdem/wylotem skontaktujemy się z Tobą – wtedy potwierdzamy godzinę wylotu lub wyjazdu i życzymy Ci niezapomnianych wczasów.
 8. Teraz już tylko pozostaje Ci pakowanie walizek i spędzenie niezapomnianych chwil!

 

Życzymy udanego urlopu! Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się już teraz z naszym call center numer podany w zakładce Kontakt.

Oferty wycieczek zagranicznych, wycieczki Grecja, Turcja, wycieczki Włochy, Chorwacja, wycieczki Australia, USA - internetowe biuro podróży. Zapraszamy do skorzystania z naszych ofert.


Uwaga:
Przesłanie podpisanych dokumentów jest równoznaczne z Państwa zobowiązaniem się do zapłaty za wybraną imprezę turystyczną. W momencie potwierdzenia rezerwacji (odesłania podpisanej umowy oraz zatwierdzenie rezerwacji przez organizatora) umowa staje się prawomocna i każda ewentualna zmiana bądź rezygnacja dotycząca powyższej imprezy będzie wiązała się z kosztami wynikającymi z Warunków Uczestnictwa.

 

Regulamin serwisu

 

Regulamin

REGULAMIN

 

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.wakacje-krakow.pl

 

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www.wakacje-krakow.pl firma Maja & Wiola Travel , Maja Morawa, Wioletta Krzywoń S.C. zwana dalej biurem Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Podgórski 9 lok. uż. Nr 2 , NIP 6793105888 REGON 360217568.

Serwis umożliwia Państwu przeglądanie ofert imprez turystycznych oraz dokonywanie rezerwacji wstępnych wybranych ofert. Opublikowane na stronach internetowych www.wakacje-krakow.pl  materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

§ 1. Podstawowe objaśnienia

Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.

Agent - biuro turystyczne, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Konsultant - pracownik biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.

Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.

Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.

Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenie regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

Serwis – serwis internetowy www.wakacje-krakow.pl

 

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

 

Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.

Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w ww. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

 

§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

 

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

Na stronach www.wakacje-krakow.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.

Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod numerami telefonów 12 264 17 44 lub 12 442 02 95.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.

Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).

Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, osobiście gotówką lub kartą kredytową (w przypadku wybranych Touroperatorów).

W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta- biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze .

Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

W każdym czasie, w godzinach pracy biura, mogą się Państwo z nami skontaktować  aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z biurem Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze ul.Rynek Podgórski 9 , aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 

§4. Ochrona danych osobowych

 

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związany jest wyłącznie z procedurą odpowiedzi na zapytanie, rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Serwis www.wakacje-krakow.pl gwarantuje, że wszystkie dane osobowe i udostępnione przez Państwa w trakcie procedur rezerwacji chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Zawsze przysługuje Państwu prawo wglądu i dokonania zmian podanych danych.

Administratorem danych osobowych jest : Enovatis S.A., ul. Matejki 12, 80-232 Gdańsk

Nr zgłoszenia bazy danych w GIODO: R000 373/2007

 

§5. Cena imprezy turystycznej

 

Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.

Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów.

Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.

Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.wakacje-krakow.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

§6. Ubezpieczenia

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy obowiązkiem organizatora imprezy turystycznej jest zagwarantowane na rzecz Klientów podstawowe ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, dlatego imprezy prezentowane w serwisie www.wakacje-krakow.pl takie ubezpieczenie mają w cenę wliczone. Każdy klient wykupujący imprezę turystyczną może rozszerzyć pakiet ubezpieczenia podstawowego dokupując dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy obejmujący np. OC, wyższy zakres i/lub sumę ubezpieczenia. Ponadto każdorazowo zalecamy wykupienie dodatkowo ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. O szczegółach poinformuje konsultant biura Wakacje.pl oddział Kraków- Podgórze. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dodatkowych ubezpieczeń

 

§7. Regulowanie płatności

 

Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze .

Pierwsza wpłata (zaliczka) a także pozostałe wpłaty powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.

Agent ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego.

W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określonej przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.

Przy wpłacie zaliczki, Konsultant biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

 

Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

- wpłata gotówkowa

- płatność przelewem bankowym

- płatność kartą kredytową (w przypadku wybranych Touroperatorów).

 

Płatności należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze . W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty / przelewu a także przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty/ przelewu.

Potwierdzenie wpłaty/ przelewu prosimy należy przesyłać na numer faxu 12 442 02 71 lub na adres e-mail krakow-podgorze@wakacje.pl


 

 • Wpłaty / Przelewu należy dokonywać na nr konta:

Maja & Wiola Travel Maja Morawa, Wioletta Krzywoń S.C.:


30 1050 1445 1000 0092 0475 3298

( ING Bank Śląski )

 

W miejscu tytułem prosimy podać numer rezerwacji, organizatora imprezy oraz imię i nazwisko


 

 • Płatność gotówką

Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie biura w Krakowie przy ulicy Rynek Podgórski 9

 


 

 • Płatność kartą kredytową

Płatności kartą kredytową można dokonywać w siedzibie biura w Krakowie przy ulicy Rynek Podgórski 9 lub on-line po przesłaniu przez konsultanta linku do płatności.

 

 

§8. Zmiana rezerwacji

 

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail krakow-podgorze@wakacje.pl podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze pod numerami tel.: 12 264 17 44 lub 12 442 02 95

 

§9. Anulowanie rezerwacji  

 

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.

W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.

Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.

Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.

Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.

 

Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

 

Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez konsultantów biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

 

 

§10. Obsługa posprzedażowa

 

W każdej chwili, w godzinach pracy biura,  mogą Państwo skontaktować się z konsultantami biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z biurem Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 

§11. Postępowanie reklamacyjne

 

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w biurze Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze ,wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w biurze Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres mailowy krakow-podgorze@wakacje.pl. Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

 

§12. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

Biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od biura Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

Korzystając z usług świadczonych przez biuro Wakacje.pl oddział Kraków-Podgórze oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

 

Oferty wycieczek zagranicznych - wycieczki Grecja - Turcja, wycieczki Włochy - wycieczki Chorwacja, wycieczki Australia, USA - internetowe biuro podróży

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji zawarliśmy w polityce cookies.

Zatwierdź